Tofiq Hacıyev: “Məni Yaşar Qarayev yoldan çıxartdı” -MÜSAHİBƏ
Oxunub: 3695
28 Sep 2015 | 20:34
Tofiq Hacıyev: “Məni Yaşar Qarayev yoldan çıxartdı”   -MÜSAHİBƏ
Moderator.az teleqraf.com-a istinadən akademik Tofiq Hacıyevlə müsahibəni təqdim edir.

 - Tofiq müəllim, Azərbaycan dil tarixinin fədakar tədqiqatçısısınız. Bu istiqamətdə elmi-tədqiqat işləri davam edirmi?  

- Bilirsən, Prezidentimizin dil haqqında dövlət proqramı ilə bağlı sərəncamı var. Dilçilik institutuna gələndən məqsədim institutun digər işləri ilə yanaşı proqramdakı məsələləri həyata keçirməkdir. Bu məsələlərdən biri də Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrini müasir şəkildə işləməkdir. Bizə də dialektoloji tədqiqatları cəmləşdirmək, bir yerə yığmaq üçün atlas lazım idi. 

 - Yarandımı atlas?


 - Təbii, qarşımıza məqsəd qoyduq ki, “Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji atlası”nı yaradaq. Beləliklə, çox mükəmməl atlas yarandı. 

 - Axı 90-cı illərdə də Azərbaycan dilinin dialektoloji atlası vardı.

 - Düzdür, vaxtilə Azərbaycan dialektoloji atlası yaranmışdı. Amma Azərbaycan üçün yalnız 150 xəritə var idi. Biz isə təkcə Naxçıvan dialektinə aid 251 xəritə hazırlamışıq. 

 - Yəni  belə çıxır ki, atlas çoxlu incəliklərlə əhatə olunub?

 - Deyək ki, Naxçıvanda bir əşya var və bir qarabağlı onu görməyib. Biz atlasda həmin əşyanın şəklin də vermişik. Məsələn, qapını döymək üçün iki cür siqnal vasitəsindən istifadə olunur: tanqılbab və zəndilbab. Biri döyüləndə bilinir ki, kişidir və kişi qapını açmağa gedir, digəri döyüləndə isə aydın olur ki, qadındır və qapını qadın açır.  

- Yəni qadını qarşılamaq üçün qadın, kişinin qarşısına isə kişi çıxır...  

- Bəli, bu, Azərbaycanın əxlaq tarixidir. Belə bir məsələ də var. Yəqin bilirsən.  

- Necə? 

- Tarixən Azərbaycan xalqı, milləti iki türk tayfası əsasında müəyyənləşir: oğuzlar və qıpçaqlar. Mən Naxçıvan dialektinin oğuz, Qıpçaq tipli olduğunu göstərmişəm. Yəni bu Qıpçaq xüsusiyyətidir, bu Oğuz xüsusiyyətidir. 

- Bəs sonra bu tiplər, oğuz və qıpçaqlar təkamül keçdi? Yəni bir-birinə qaynayıb-qarışdımı? 

- Nəsildən-nəslə oğuz kişisi Qıpçaq qızı ilə, Qıpçaq kişisi oğuz qızı ilə evlənib. Və bu, davam edə-edə elə qarışıb ki, bir də görürsən, bir ailədə oğuz elementi də, Qıpçaq elementi də var.  


 - Yəqin atlasın elektron forması da var...

 - Təbii ki, var. Disk formasındadır. Kompüterdə oxumaq olar.  

- Bütün bu ağır, eyni zamanda qürurverici işləri görmək üçün böyük fədakarlıq tələb olunur. Bəs Tofiq müəllim bu enerjini nədən alır?  - Mənim 80 yaşım var. Amma bu iş o qədər həvəsli olub ki, camaat da yorulmur, çalışır. Elə bil Allah-Təala mənə enerji verdi. Mənim oğlumun bir hekayəsi var. Orada qəribə bir psixoloji məqam verilib. Müharibədən sonra dağın başında meşənin içində bir top olur. Onu 20-30 adam aşağı endirə bilmir. Ancaq müharibə dövründə iki adam o topu ora qaldırıb. Gör enerji necə ekstaza gəlir ki, onlar döyüşmək üçün topu ora qaldırıblar.  


- Yəni bir işə ürəklə yanaşırsansa və sevdiyin işdirsə, bu, yaşa, yorğunluğa baxmır?


 - Şübhəsiz, yorulurmuşuq, amma sən demə, o vaxt yorğunluğu hiss eləməmişik. Çünki artıq burada tarixi iş görülürdü. Və bu atlas institutun tarixində, tərcümeyi-halında böyük iş kimi qalır.   


- Tofiq müəllim, sizin ədəbiyyat haqqında da fikirləriniz maraqlıdır. Yaxşı bir əsər sizi sevindirdiyi kimi, yəqin, narahat olduğunuz məqamlar da var. Bununla əlaqədar bir məsələyə diqqətinizi cəlb etmək istərdim. Bildiyimiz kimi bədii ədəbiyyat qüdrətli tərbiyə vasitəsi, ideoloji silahdır. Təəssüf ki, müasir dövrdə ədəbiyyata lazımi əhəmiyyət verilmir. Bədii ədəbiyyatın təbliği zəifdir, cəmiyyətdə nüfuzu aşağıdır...


  - Yaşar Qarayev deyir ki, bazar iqtisadiyyatı ədəbiyyatın, sənətin düşmənidir. Kitab satılmır. Kitab oxunmur. Cəmiyyətdə, təhsildə, radio və televiziyada, mətbuatda ədəbiyyatın təbliğinə, ədəbi görüşlərin keçirilməsinə ardıcıl, məqsədyönlü iş kimi baxılmalıdır. Mən mütaliədən uzaq qaldığım vaxtlarda auditoriyaya mühazirə oxuyanda görürdüm ki, danışığımda solğunluq var.  


- Konkret bir məsələyə diqqət çəkmək istəyirəm. 2007-ci ildə Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası (TQDK) bütün ixtisas qruplarından ədəbiyyat fənnini çıxartdı və yalnız III qrupda, həm də “4” balla saxladı. Necə düşünürsüz, bu, düzgün yanaşmadırmı? Yəni sizin dediyiniz təbliğə zidd deyil ki?


 - III qrup humanitar elmləri əhatə edir və bu elmlər içərisində ədəbiyyat əsas fənlərdən birini təşkil edir. Bu cür münasibət və qiymətləndirmə, təbii ki, gənclər arasında ədəbiyyatın əhəmiyyətinin azalmasına səbəb olur. TQDK-nın qəbul imtahanlarında riyaziyyata üstünlük verməsi yaxşı haldır. Bununla TQDK həyatımızı riyaziyyatlaşdırmağa, elmi-texniki, iqtisadi tərəqqiyə üstünlük verməyə çalışır. Bu, çox vacibdir. 

 - Məgər bu riyaziyyatlaşma ədəbiyyatsızlaşdırma hesabına olmalıdır?

 - Əlbəttə ki, bu cür olmaz. Deyək ki, Avropa texniki elmlərə üstünlük verməklə çox düzgün yol tutur. Amma nə olsun?! Ədəbiyyata əhəmiyyət verməməklə ciddi səhv edir. Hələ vaxtilə böyük Səməd Vurğun Avropada ictimai elmlərə o qədər də ciddi əhəmiyyət verilmədiyini qeyd etmişdi. Yəni bu riyaziyyatlaşma dünyada gedən prosesdir. Qaldı ki, Avropada ailə institutunun zəif olması, cinayətkarlıq, eybəcər əxlaqi hərəkətlər, məncə,  bütün bunlar mənəvi mədəniyyətin zəifliyindən irəli gəlir. Bizim xalqın mənəvi cəhətdən zəngin olmasında Nizamilərin, Aşıq Ələsgərlərin, Səməd Vurğunların əsərləri, həmçinin nağıl və dastanlarımızın mühüm rolu olub. Biz həm texniki fənlərə üstünlük verməliyik, həm də milli mentalitetimizə uyğun olaraq ədəbiyyatı diqqətdən kənar saxlamamalıyıq. 

 - Necə deyərlər, qoy, iqtisadiyyatı və mənəviyyatı qoşa qanad kimi inkişaf etdirməyi Avropa Azərbaycandan öyrənsin. Belə?  

- Elədir. Axı, insan pul qazanmaq məharəti ilə deyil, ilk növbədə, dərin elmi biliyi ilə, yaxşı insan olmağı ilə öyünməlidir. Atalarımız da yaxşı deyib: “Alim olmaq asandır, adam olmaq çətin”. Ədəbiyyat məhz adam olmaqda adamlara kömək edir. Bayaq deyirdin ki, ədəbiyyat ideoloji silahdır. Ədəbiyyat silahdır. Füzulini biz yazıq Məcnun hesab edirik. Sən təsəvvür edirsənmi? Bütün “Leyli və Məcnun”larda Nofəl ərəb sərkərdəsidir. Füzulidə isə o, türk sərkərdəsidir. Rum sərkərdəsidir. 

 - Niyə? 

- Sultan Səlim İraqı tutmuşdu. Türklüyü təbliğ edirdi. Ona görə də Nofəli türk vermişdilər. Yəni görürsən, ədəbiyyat öz sözün necə deyir?!  Mənim oxuduğum illərdə deyirdilər ki, sənin vətənin Sovetlər İttifaqıdır. Səməd Vurğun deyirdi ki, sənin vətənin Azərbaycandır və “Azərbaycan” şeirini yazırdı. İdeologiya budur. Fikri dolayı yolla deyirdi. “Bizim ellər Koroğlular, Çapayevlər yurdudur”. Çapayevi bura xatir üçün yazıb. Yəni Çapayevi deməsəydi, milli qəhrəmanlarımızı tərənnüm etmək müşkül olardı. Yaxud da “iclas getdi, sarı kürən qız yazdı, yazdı, yazdı”. Yəni çıxışların hamısı rusca gedirdi. “Amma qarabəniz, qaragöz qız əsnədi”. “Lenin” poemasını yazmasaydı, Rəsul Rza deyərdi ki, “Ağ rəng Şeyx Şamil qılıncının rəngi”? 


- Yəni, Lenindən və partiyadan yazmaq bir forma idi...

 - Şübhəsiz, Mirvarid Dilbazi deyirdi ki, Lenin və partiya haqqında yazmaq Bismillahdır. Bismillahdan sonra onu mühakimə eləmirdilər. Ona görə də bugünkü ədəbiyyat da onu görməlidir. Vətənpərvərliyi necə təbliğ edirdilər, vətəndaşlığı necə təbliğ edirdilər. Babəki, Koroğlunu necə təbliğ edirdilər. Məmməd Aslanın “Qərənfil” şeiri 1990-cı ilin Qanlı Yanvar günü üçün bilirsən nə idi?! Və ya Əhməd Cəmilin müharibə illərində yazdığı “Can nənə bir nağıl de”, Ramiz Rövşənin “Ölüm” şeiri və s.

 - Tofiq müəllim, Sizcə, şeir bu gün necə yazılmalıdır?

 - İndi vacib deyil ki, iki varaq yazasan. Yığcam iki bənd olmalıdır ki, şeir yadda qalsın. Hüseyn Alışanovun bayatıları var, hamısını əzbər bilirəm. Əvvəllər mən sinfə girirdim və imzasını vermədən Süleyman Rüstəm, Məmməd Rahim, Rəsul Rza - yaşlı nəslin şeirləri ilə Ramiz Rövşən, Vaqif Bəhmənli, yəni gənclərin də şeirlərini oxuyurdum. Sonra deyirdim ki, bu şeirlərin hansı güclü, hansı zəifdir? 

- Nə deyirdilər?

  - Hamısı deyirdi ki, cavan şairlərin şeirləri. Bilirsən, Universitetin filologiya fakültəsinin zövqü bu günün tələbidir. O kimi qəbul edirsə, deməli o cür, o üslubda yazmaq lazımdır. Bir dəfə tələbəlik illərimdə Natəvan klubunda şeir gecəsi idi. II və ya III kursda oxuyurdum. Şeir gecəsini Səməd Vurğun aparırdı. Bir nəfər təxminən belə şeir oxudu, vətənim gözəlsən, çiçəklisən, axar suların belə, filan... Qurtaranda hamı əl çaldı. Rəhmətlik Nazim Hikmət də orada idi. Dedi ki, oğul, vətən gözəl olduğu üçün vətən deyil, vətən olduğu üçün gözəldir. Yəni tikanlı, daşlı, kəsəkli olsa da, yenə vətəndir. Artıq bu gün şeir yazanda belə şeylərə fikir vermək lazımdır. 


 - Tofiq müəllim, sizin “Yazıçı dili və ideya-bədii təhlil” kitabınız var. Oxumuşam. Çox maraqlı kitabdır...  

- Bilirsən, yazıçıya deyə bilməzsən ki, sən belə yaz və ya elə yaz. Bir az ümumi götürsək, Əli Kərimdəki, Fikrət Qocadakı, Yusif Səmədoğludakı, Vaqif Səmədoğludakı, Məmməd İsmayıldakı söz demək, təşbeh işlətmək forması Səməd Vurğunda yoxdur.  


- Səməd Vurğunda necə idi ki? 


- Səməd Vurğun dilində elə bil qrammatika hakimdir. Cümlənin mübtədası, xəbəri, təyini bunların içindədir. Amma burada qrammatika vacib deyil. Qrammatikanı şerin özü yaradır. Şeirin özü qrammatik formaya düşür. Səməd Vurğun o biri üslublarda dram yaza bilməzdi. Şair, yazıçı öz dilini ana dilinin üstündə qurur. Görürsən, biz orta məktəb qrammatika kitablarında çalışmalar veririk, hamısı yazıçının dilindəndir. Heç bir elmi əsərdən misal gətirilmir. Çünki ana dili yazıçının dilidir. Məsuliyyəti onlar daşıyır. Dili qoruyub saxlayan da onlardır. Deyək ki, “qan yaddaşı” ifadəsi Sabir Rüstəmxanlıdan irəli gəlir. O ki qaldı, üslub haqqında danışsaq, deyərik ki, hər yazıçının, şairin öz üslubu olmalıdır və ya var.  

- Məsələn...  


- Əli Kərim tamam başqa cür yazırdı. Ramiz Rövşən də Əli Kərimdən başladı. Amma indi tamam başqa cür yazır. Onun ayrı söz demək üslubu var.  


- Bəs bu gün gedən ədəbi prosesi necə, izləyirsiz? 


 - “Ədəbiyyat qəzeti”ni izləyirəm. Orada çıxanların əksəriyyəti xoşuma gəlir. Birdən görürsən ki, hansısa şeir xoşuma gəldi. Götürüb bir səhifə yazı yazıram.   


- Tənqidimizdə vəziyyət necədir? 


- Tənqid var, amma nəsə ümumi götürəndə idarəçilik yoxdur, birləşmə yoxdur. Proses şəklinə sala bilmirik. Sovet dövründə ədəbi proses var idi. Yəni ədəbiyyat yaranır, tənqid də onu təhlil edirdi. İndi ədəbiyyat yaranır, tənqid yoxdur. Lakin bəzi yazıları görəndə fikirləşdim ki, tənqid var. Sadəcə hərəsi bir məqalə yazır itib-batır.  

- Tənqid var deyəndə kimləri nəzərdə tutursunuz?  


- Bu yaxınlarda bir nəfər Fikrət Sadıxdan yazı yazmışdı. O, çox xoşuma gəldi. Tənqidçilər arasında Əsəd Cahangir diqqətimi çəkir.

  - Maraqlıdır, özünüz heç şeir yazmısınız?

 - Cavanlıqda yazmışam. Dedim şair olacağam. Əslində, mən riyaziyyatı fənlərin hamısından yaxşı bilirdim. Elə bildim ki, filfaka gələndə adam şair olur (gülür).  

- Görəsən, şairlik sizdə niyə alınmadı?  - Hüseyn Alışanovla kirayədə qalırdıq. Görürdüm ki, o, şeiri elə yazır, elə bil Aşıq Ələsgər yazıb. Mən də əziyyətlə bütün gecəni səhərəcən əlləşirdim, zillətlə bir şeir yazırdım. Sonra gördüm məndən şeir yazan olmaz və ədəbiyyatı buraxıb dilçiliyə keçdim. Onun da tarixi var.

- Maraqlıdır... 


- Yaşar Qarayev məni yoldan çıxartdı (gülür). II kursun başlanğıcında rəhmətlik Səlim Cəfərov auditoriyaya girdi və dedi ki, sizi dilçilərə, ədəbiyyatçılara ayıracağam. Yaşar Qarayevlə arxada yanaşı oturmuşduq. Səlim müəllim Yaşar Qarayevdən başladı. Yaşar cavab verdi ki, müəllim, icazə verin fikirləşim. O oturanda mənə dedi ki, Tofiq, istəmirəm biz gələcəkdə konqruyent olaq. Sən ədəbiyyatla yanaşı dili də yaxşı bilirsən. Öz-özümə dedim bu nə deyir? Dil nədir? Konqruyent nədir? Ədəbiyyat nədir? Bircə onu qavraya bildim ki, Yaşar istəyir ki, birimiz dilçi, birimiz isə ədəbiyyatçı olaq. 

- Beləcə, buradan artıq yollar məlum oldu...

 - Universiteti qurtardıq. Fakültəyə iki aspirant girdi: biri Yaşar, biri mən. Yaşar ədəbiyyatı, mən dili seçdim. Və Akademiyaya Yaşar ədəbiyyat üzrə müxbir üzv, mən isə dil üzrə müxbir üzv oldum. 

- Sizcə, ədəbiyyatda qalsaydınız, necə olardı? 

- Nə bilmək olar. Bəlkə, daha yaxşı ola bilərdi. Yaşarın “feilinə” düşüb dilçiliyə gəldim (gülür). Amma mənim filologiyaya gəlməyim isə ümumiyyətlə o şeirlə bağlı oldu. Ramiz Rövşənin ifadəsi var: “Biz dünyaya gəlməzdik, analar aldatdı bizi”. 

İndi o şeir məni aldadıb filologiyaya gətirdi.   
Oxşar xəbərlər
N.Tusi adına Klinika
07:40, Bu gün
Bəşir ABŞ-da polis rəisinin müavini təyin edilən ilk müsəlman oldu...-FOTOLAR+VİDEO
07:14, Bu gün
Orucluq ayında yemək və içməkləri tənzimləmək üçün 5 məsləhət...
01:21, Bu gün
"Rasim Ocaqov dedi ki, Təhminəni dublyaj etməyi məndən çox aktrisa istədi, dedim ki, ancaq Nəcibə səsləndirə bilər"
01:06, Bu gün
"İnsanı daxildən göbələklər, parazitlər yeyib bitirir" - Həkim laborantdan XƏBƏRDARLIQ
00:42, Bu gün
"Nəsibə xanımla bir xonça bəzəyib getdik pişiyin elçiliyini edib, "qız"ı gətirdik..." - MARAQLI
19 Apr 2021 | 23:20
Tələbələr hansı hallarda ali məktəbdən xaric ediləcək? - Yeni qanun layihəsi
19 Apr 2021 | 23:18
4-cü kurs tələbəsi intihar etdi
19 Apr 2021 | 23:11
"Ermənilər Zəngəzura kütləvi şəkildə XIX əsrin 30-cu illərindən sonra köçürülüb"
19 Apr 2021 | 23:04
Yerevanda polis 50-dən çox kriminal avtoriteti yaxaladı - FOTO
19 Apr 2021 | 23:00
“Arxam qüsursuzdur” deyə al paltarını aşağı çəkən model - VİDEO
19 Apr 2021 | 22:54
“Uçurumun kənarındayıq” - BMT baş katibi
19 Apr 2021 | 22:43
Qəbələdə elektrik cərəyanı ustanı vuraraq öldürüb
19 Apr 2021 | 22:40
Rəsmi Praqa Rusiya səfirliyinin yerləşdiyi ərazinin yarım hektarının geri qaytarılmasını tələb edir
19 Apr 2021 | 22:05
Aeroport yolunda qəzada ana və oğlu ölüb, qızı xəsarət alıb - FOTO
19 Apr 2021 | 22:04
Gürcüstan DTX: “Azərbaycanla münasibətlərə qəsdən zərər vurmaq cəhdləri olub”
19 Apr 2021 | 21:44
Moldova Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Qaqauziya rəhbəri ilə görüşüb - FOTOLAR
19 Apr 2021 | 21:37
Azərbaycanda Milli Diplom Reyestri yaradılacaq
19 Apr 2021 | 21:28
Alma sifariş edən müştəriyə "iPhone" sürprizi...
19 Apr 2021 | 21:12
Ramazanın 7-ci gününün duası - İmsak və iftar vaxtı
19 Apr 2021 | 21:08
Türkiyənin PUA gücü - “Bayraktar”ların sayı “F-16”ların sayına yaxınlaşır
19 Apr 2021 | 20:49
Türkiyədən Yunanıstana sərt cavab: “Demokratiya, insan hüquqları dediyiniz dəyərləri Aralıq dənizinin sularında basdırdınız”
19 Apr 2021 | 20:32
Koronavirusdan sağalanlar yenidən virusa yoluxdurulacaq - MARAQLI 
19 Apr 2021 | 20:20
“Azercell Telekom”a yeni prezident təyin olunub - FOTO
19 Apr 2021 | 20:11
2 yaşlı uşaq 209 ədəd maqnit topu uddu - FOTO
19 Apr 2021 | 20:05
Rusiya səfirinə sui-qəsddə təqsirli bilinənlər haqqında hökm verildi
19 Apr 2021 | 20:01
Çex nazir Avropaya səsləndi: Rus diplomatları qovun!
19 Apr 2021 | 19:47
Azay Quliyev BMT və ATƏT-i Ermənistandan mina xəritələrini tələb etməyə çağırdı
19 Apr 2021 | 19:45
Tezliklə smartfonlarda “casus” selfi kameraları olacaq
19 Apr 2021 | 19:44
“Sülhməramlıların” həddini aşan məramı: Qarabağda paradı yalnız müzəffər Azərbaycan ordusu keçirə bilər!
19 Apr 2021 | 19:42
ÜST COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar qlobal səhiyyədə fövqəladə vəziyyət rejimini üç ay uzadıb
19 Apr 2021 | 19:41
İranın təhlükəsizlik naziri koronavirusa yoluxub
19 Apr 2021 | 19:23
"Nəvələrimlə istirahət edərkən DTX və prokurorluq əməkdaşları gəldi"- həbs edilən məmura ağır cəza
19 Apr 2021 | 19:20
Sumqayıtda yataqxanada partlayış olub, xəsarət alan var - FOTO
19 Apr 2021 | 19:19
Tələbələrə hansı hallarda akademik məzuniyyət veriləcəyi müəyyənləşib
19 Apr 2021 | 19:18
“WhatsApp”dan istifadə məhdudlaşdırılacaq
19 Apr 2021 | 19:13
Türkiyə Silahlı Qüvvələri İraqın şimalında 9 terrorçunu zərərsizləşdirib
19 Apr 2021 | 19:10
Magistratura səviyyəsi üzrə yeni maliyyələşmə mexanizmi - QƏRAR
19 Apr 2021 | 19:07
Borrell təşvişdə: "Rusiya Ukrayna və Krımla sərhəddə 150 ​​mindən çox əsgər cəmləşdirib..."
19 Apr 2021 | 18:54
Terrorçu erməni general Xocalıda Rusiya həkimləri tərəfindən peyvənd olundu...-FOTO
19 Apr 2021 | 18:51
Rektorlar Şurasının səlahiyyətləri məlum olub
19 Apr 2021 | 18:50
“Ali təhsil haqqında” qanun layihəsi hazırlanıb
19 Apr 2021 | 18:16
Afaq Bəşirqızı ƏSƏBLƏŞDİ: "24 saat sosial şəbəkələrdə “acam-acam” qışqıranlar..."
19 Apr 2021 | 18:10
Evli ola-ola sevdiyi nişanlı qız kim idi? – Məşhur şairin bacısı onun ən böyük sirrini açdı...
19 Apr 2021 | 18:04
Avronest PA-nın iki günlük 9-cu sessiyası öz işinə başlayıb
19 Apr 2021 | 18:01
Azərbaycandakı qoruqlarda “Açıq qapı” günü keçirilib - FOTO
19 Apr 2021 | 17:58
Bakıda evdən 110 min manatlıq oğurluq edən şəxslər tutulub - FOTO
19 Apr 2021 | 17:47
Ağdamın İsmayılbəyli kəndinin görüntüləri - VİDEO
19 Apr 2021 | 17:40
İnsanlıq adına böyük addım: Marsda bəşəriyyət tarixinin ilk sınaq uçuşu həyata keçirildi - VİDEO
19 Apr 2021 | 17:30
Karantin rejimində dəyişiklik: İctimai nəqliyyat işləməyəcək
19 Apr 2021 | 17:29
Vətən müharibəsi iştirakçılarının ailə üzvləri işə qəbul olundular
19 Apr 2021 | 17:27
Ağadadaş Ağayev ağır xəstəliyə tutuldu
19 Apr 2021 | 17:21
Qənirə Paşayeva Vətən Müharibəsindən olan bir qrup qazi ilə görüşüb
19 Apr 2021 | 17:17
Azay Quliyev beynəlxalq missiyanın rəhbəri təyin olundu
19 Apr 2021 | 17:15
Ramazan bayramı ilə əlaqədar iş günlərinə və karantin rejiminə dəyişiklik edilib
19 Apr 2021 | 17:13
Nazirdən yüksək vəzifəyə TƏYİNAT
19 Apr 2021 | 17:12
YAP-ın inzibati binası icarəyə verildi: Sədr etiraf etdi
19 Apr 2021 | 17:10
Daha bir qazi və şəhid anası əməliyyat olundu - FOTO
19 Apr 2021 | 17:01
Azərbaycanda tələbə intihar edib
19 Apr 2021 | 16:51
Şuşada İsa bulağının ərazisinə elektrik enerjisi verilib
19 Apr 2021 | 16:44
Qaradağ və Nəsimi rayonlarında təmir-tikinti prosesi davam edir - Azəriqaz İB
19 Apr 2021 | 16:39
Aydın Məmmədovla Dilarə Əliyevanın həlak olmasından daha bir il ötdü - Müəmmalı ölüm
19 Apr 2021 | 16:35
Şirvanda polis xüsusi əməliyyat keçirdi, 4 nəfər saxlanıldı - VİDEO
19 Apr 2021 | 16:34
“Ədəbiyyat millətin mənəvi əsgəridir və o, heç vaxt xalqın mübarizəsindən kənarda qalmayıb”
19 Apr 2021 | 16:34
Azərbaycanda son sutkada 995 nəfər COVID-19-a yoluxub, 29 nəfər vəfat edib
19 Apr 2021 | 16:22
“Şəhidlərimiz buna layiqdi, övladları həmişə atalarıyla fəxr etməlidir...”
19 Apr 2021 | 16:13
“Əvvəllər toyalara 20-30 min dollara gedənlər indi kafelərdə 5-10 manata işləyirlər”
19 Apr 2021 | 16:12
Ruslan Əliyev: “Gündəlik qaz xətlərinə qanunsuz qoşulmalarla rastlaşırıq”
19 Apr 2021 | 16:11
"Ermənistanı Azərbaycana qarşı təxribatlardan çəkindirəcəksə, Gürcüstanın vasitəçiliyi qəbul oluna bilər"
19 Apr 2021 | 16:07
"Həmin dastan Qızıl Fondda saxlanılır və biz onu diskə yerləşdirmişik..."
19 Apr 2021 | 16:07
Suqovuşandakı SES-lər işə salınıb - RƏSMİ
19 Apr 2021 | 16:04
“Şərurlu İsfəndiyar” bu xanımı məhkəməyə verdi
19 Apr 2021 | 15:47
Daşkəsəndən Kəlbəcərə elektrik xətti çəkilir
19 Apr 2021 | 15:44
"Ceniferdə sünidir, məndə anadangəlmə" - VİDEO
19 Apr 2021 | 15:42
Prezident Bakıda Nizami parkının abadlaşdırılmasına 5 milyon manat ayırdı
19 Apr 2021 | 15:38
“Heç nə düşünmədən şirin qabağına atıldım” – Dəhşətli olayın qəhrəmanı ilk dəfə DANIŞIR
19 Apr 2021 | 15:17
Zaxarova: “Rusiyaya qarşı informasiya müharibəsinin arxasında Vaşinqton dayanır”
19 Apr 2021 | 15:14
Səməd Seyidov AŞPA-nı ittiham etdi
19 Apr 2021 | 15:11
Azərbaycanda vəzifəli şəxs koronavirusdan vəfat edib - FOTO
19 Apr 2021 | 15:10
"Onsuz da dağılmış tankın lüləsi qırılacaqsa, göstərməyə bir şey qalmayacaq" - Xəbərdarlıq
19 Apr 2021 | 15:07
Yazıçılar Birliyinə üzv olanda atası dəvə kəsdi: Məşhur şairin maraqlı həyat hekayəti
19 Apr 2021 | 15:00
Şövkət Ələkbərovanın gəlini: “KQB” ərinin intiharından danışmağı ona qadağan eləmişdi”
19 Apr 2021 | 15:00
Kərəm Həsənova ağır itki...
19 Apr 2021 | 14:57
FTX Qafqazda gizli silah müəssisələri aşkarladı
19 Apr 2021 | 14:54
“Bütün qızıllarımı banka qoymuşam” - Elza Seyidcahan  
19 Apr 2021 | 14:50
Heydər Əliyev Mükafatı Komissiyasının yeni tərkibi təsdiqləndi - SİYAHI
19 Apr 2021 | 14:48
Deputat: “Məhdudlaşdırılma gözlənilir” - VİDEO
19 Apr 2021 | 14:46
Kadırovun oğlu uduzdu və qalib elan olundu - GÜLMƏLİ
19 Apr 2021 | 14:43
Rusiyanın Ukraynaya hücum xəritəsi yayıldı - Belarus istiqamətindən də hazırlanır... - FOTO
19 Apr 2021 | 14:36
Qohumlarını dəfələrlə bıçaqladı, diri-diri yandırdı, başlarını daşla əzdi – AZƏRBAYCANDA ŞOK OLAY
19 Apr 2021 | 14:34
Eks rektor oğlunun geri çağırılmasından danışdı: “Yəqin ki, Prezident oğlumu işsiz qoymaz”
19 Apr 2021 | 14:32
Prezident azad edilmiş ərazilərin su ehtiyatları ilə bağlı sənəd imzaladı
19 Apr 2021 | 14:29
Türkiyəli nazir: "Azərbaycandan Naxçıvana gedən yolun inşasına başlanılıb"
19 Apr 2021 | 14:25
Burda bütün evlər bir-birinə oxşayır - Reportaj
19 Apr 2021 | 14:22
Hətta Finlandiya da Navalnıya görə Rusiyanı ittiham etdi
19 Apr 2021 | 14:11
Kəlbəcərdəki qızıl yatağına gedən yol açılmadı – Rusiya şirkəti xəbərdarlıq etdi...
19 Apr 2021 | 14:10
İki hissəyə bölünən stadionla bağlı nazirlik araşdırmaya başladı - VİDEO
19 Apr 2021 | 14:05
Sabah 30 dərəcə isti olacaq
19 Apr 2021 | 13:59
A MOLLALAR, MƏNİ NİYƏ DÖYÜRSÜNÜZ?- Yaxud sosial medianın “Yarməmməd”ləri
19 Apr 2021 | 13:53
"Belarusda yaşayan azərbaycanlılar sabitliyin pozulmasına yönələn bütün məkrli planları şiddətlə qınayır"
19 Apr 2021 | 13:50
Azərbaycan-İran sərhədində silahlı insident: Dörd nəfər ələ keçdi - FOTO
GÜNLÜK
19 Apr 2021 | 11:38
“Mənə deyilib ki, intellekt sözünü qırağa qoy, biz qeybəti sevən adamlar üçün işləyirik...”
19 Apr 2021 | 14:11
Kəlbəcərdəki qızıl yatağına gedən yol açılmadı – Rusiya şirkəti xəbərdarlıq etdi...
19 Apr 2021 | 09:30
Rusiya hərbçiləri Xocalı hava limanında “Qələbə günü” nə həsr ediləcək parad üçün təlimlərə başladı...-FOTO
19 Apr 2021 | 16:13
“Əvvəllər toyalara 20-30 min dollara gedənlər indi kafelərdə 5-10 manata işləyirlər”
19 Apr 2021 | 10:21
“Qarabağ məsələsini Minsk Qrupuna həvalə etmək ən böyük milli xəyanət oldu...”
19 Apr 2021 | 11:50
“Laçın dəhlizindəki sərhəd-keçid məntəqəsi açıq qapı olmamalıdır...”
19 Apr 2021 | 13:05
“Hərbi Qənimətlər Parkı tarixi yaddaş nümunəsi kimi mühüm önəm daşıyır”
19 Apr 2021 | 13:53
"Belarusda yaşayan azərbaycanlılar sabitliyin pozulmasına yönələn bütün məkrli planları şiddətlə qınayır"
19 Apr 2021 | 12:38
"Dumanlı, hüquqi qeyri-müəyyənlik qazanılan siyasi təşəbbüsün itirilməsinə şərait yaradır..."
19 Apr 2021 | 16:07
"Həmin dastan Qızıl Fondda saxlanılır və biz onu diskə yerləşdirmişik..."
HƏFTƏLİK
13 Apr 2021 | 15:18
Beynəlxalq konfransda İlham Əliyevdən Hikmət Hacıyevə zarafat: "Bu nə sovet üslubudur..?"
16 Apr 2021 | 11:02
“Şahbaz iki dəfə məni başımdan vurub dedi ki, günahını boynuna al...”
17 Apr 2021 | 10:17
“Mənzil məsələm həll olunmasa, intihar edəcəm ki, qoy tarixdə də qalsın...”
14 Apr 2021 | 17:43
“İrəvanın mərkəzi ilə gedən tramvayda ermənicə danışıq eşidəndə təəccüblənirdik…”
15 Apr 2021 | 14:11
“Biz Qarabağa heç vaxt dönməyəcəyik – Ermənistanı da tərk etmək istəyirik...” 
16 Apr 2021 | 15:28
Təzəpirdə sinə vurdu, qızlarına görə Moskvada yaşamaqdan imtina etdi, atası onunla işləmək istəmədi - Tanımadığımız Eldar Quliyev
14 Apr 2021 | 15:01
Öləcəyini bilə-bilə vertolyota minən Milli qəhrəman - Türkiyə prezidenti ondan nə xahiş etmişdi?
18 Apr 2021 | 23:15
Məzarsız qalan nənəyə, dünyasını dəyişən ataya, şəhid əsgərə borclu qalmaq ƏZABI...
14 Apr 2021 | 00:50
"Görəsən, o doğrudanmı ana südü, yoxsa canavar südü əmib?" - Pərviz Həşimlidən ŞOK...
15 Apr 2021 | 09:42
Jirinovskidən şok: Ərdoğan Qarabağda bizə mane olur!
AYLIQ
19 Apr 2021 | 11:38
“Mənə deyilib ki, intellekt sözünü qırağa qoy, biz qeybəti sevən adamlar üçün işləyirik...”
19 Apr 2021 | 14:11
Kəlbəcərdəki qızıl yatağına gedən yol açılmadı – Rusiya şirkəti xəbərdarlıq etdi...
19 Apr 2021 | 09:30
Rusiya hərbçiləri Xocalı hava limanında “Qələbə günü” nə həsr ediləcək parad üçün təlimlərə başladı...-FOTO
19 Apr 2021 | 16:13
“Əvvəllər toyalara 20-30 min dollara gedənlər indi kafelərdə 5-10 manata işləyirlər”
19 Apr 2021 | 10:21
“Qarabağ məsələsini Minsk Qrupuna həvalə etmək ən böyük milli xəyanət oldu...”
19 Apr 2021 | 11:50
“Laçın dəhlizindəki sərhəd-keçid məntəqəsi açıq qapı olmamalıdır...”
19 Apr 2021 | 13:05
“Hərbi Qənimətlər Parkı tarixi yaddaş nümunəsi kimi mühüm önəm daşıyır”
19 Apr 2021 | 13:53
"Belarusda yaşayan azərbaycanlılar sabitliyin pozulmasına yönələn bütün məkrli planları şiddətlə qınayır"
19 Apr 2021 | 12:38
"Dumanlı, hüquqi qeyri-müəyyənlik qazanılan siyasi təşəbbüsün itirilməsinə şərait yaradır..."
19 Apr 2021 | 16:07
"Həmin dastan Qızıl Fondda saxlanılır və biz onu diskə yerləşdirmişik..."